Yucat - Mobile Business Solutions

Website Waterschap Rijn en IJssel

Oude situatie

Ten behoeve van het toezicht en de handhaving van het Lozingenbesluit Open teel en Veehouderij (LOV) worden bij het waterschap Rijn en IJssel door de toezichthouders agrarische bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Deze bedrijfsbezoeken worden deels aangekondigd en deels onaangekondigd afgelegd. De planning van de bedrijfsbezoeken vindt plaats aan de hand van noodzakelijke hercontroles, alsmede meldingen vanuit het veld.

De bevindingen van de bedrijfsbezoeken worden geregistreerd op papier (checklist). Ook geconstateerde knelpunten en de daaruit vloeiende afspraken worden op papier vastgelegd. Van ieder bedrijfsbezoek vindt een schriftelijke briefafhandeling plaats.

Van het voorgaande proces worden alleen data van de uitgevoerde bedrijfsbezoeken en hercontroles geautomatiseerd opgeslagen. Registratie van de bevindingen van de bedrijfsbezoeken is niet geautomatiseerd. Inzage achteraf in de bevindingen en het (opnieuw) plannen van bezoeken is hierdoor omslachtig en tijdrovend. Eveneens beschikt een toezichthouder in het veld bij een onaangekondigd bezoek niet over mogelijke relevante bedrijfsgegevens en gegevens van in het verleden afgelegde bezoeken.