Yucat - Mobile Business Solutions

Website Waterschap Rijn en IJssel

Oplossing

Yucat realiseerde een maatwerk PDA-applicatie waarmee de controles van agrarische bedrijven worden uitgevoerd. Op de PDA staat de weekplanning voor de afzonderlijke toezichthouders en de zgn. checklisten. Tijdens het invullen van de bedrijfsgegevens geeft de applicatie direct aan wanneer een geconstateerde situatie niet conform het LOV is. De toezichthouder wordt ondersteund bij de invoer van de gegevens en beantwoording van de vragen door middel van selectielijsten, invoercontrole en foutafvanging. Daarnaast heeft de toezichthouder altijd de volledige voorgeschiedenis van alle bedrijven in de regio bij zich.

Alle gegevens van de PDA komen door middel van synchronisatie samen in een PC-planningsapplicatie. De bevindingen van een bedrijfsbezoek zijn hiermee altijd elektronisch voor naslag zichtbaar. De PC-applicatie biedt ondersteuning bij de planning van de (her)controles. Ondermeer op basis van resultaten van eerder afgevoerde bedrijfsbezoeken, maar ook met behulp van zoek- en filtermogelijkheden binnen het totale adressenbestand. Daarnaast kunnen met behulp van de PC-applicatie overzichten worden gegenereerd ten behoeve van de 'control', oftewel aansturing van de uitvoering van de toezichtsbezoeken en wordt een duidelijk beeld gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de naleving van het LOV.

Het huidige systeem dient opgevat te worden als een basis-systeem. Aangegeven is dat het wenselijk is om op korte termijn uit te breiden naar automatische generatie van brieven. Eveneens is een koppeling met GIS (geoweb) en plaatsbepaling 'in het veld' wenselijk.