Yucat - Mobile Business Solutions

Website Waterschap Rijn en IJssel

Kenmerken

PDA

 • Dagelijkse of wekelijkse ontvangst van persoonlijke planning door synchronisatie met centrale desktop
 • Overzicht van uit te voeren controles
 • Mogelijkheid tot uitvoeren van bonnefooi bezoeken (niet-ingeplande controles). Hiertoe worden bedrijven in de buurt van ingeplande controles automatisch meegezonden bij synchronisatie
 • Volledig overzicht en inzage in zowel historische bezoeken (afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen) als knelpunten per bedrijf
 • Automatische constatering van een knelpunt op basis van één of meerdere antwoorden. Handmatige constatering ook mogelijk
 • Overzicht van knelpunten bij afronding bezoek. Direct inzien van vragen en antwoorden waaruit knelpunt voorkomt
 • Instellen data waarop knelpunten verholpen dienen te zijn en afspraken hieromtrent
 • Synchronisatie van bezoekresultaten
PC / backoffice
 • Centraal beheer adressenbestand, planning controles (aansturing)
 • Diverse rapportage, o.a. van uitgevoerde controles, resultaten en aandachtsbedrijven (heterdaadbedrijven)
 • Uitgebreide planningsmogelijkheden op basis van knelpunten, vorige bezoeken en bezoekresultaten
 • Controle, eventueel aanpassing en accordering van afgelegde bezoeken
 • Uitbreiding naar automatische brief-generatie op basis van geconstateerde knelpunten en gemaakte afspraken
 • Import van bestaande adressenbestand inclusief eventueel uitgevoerde controles
 • Export adressenbestand