Yucat - Mobile Business Solutions

Website Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn & IJssel

Toezicht en handhaving Lozingbesluit open teelt en veehouderij
Toezichthouders voeren controles uit bij agrarische bedrijven ten behoeve van de handhaving van het Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij. De controleurs beschikken op hun PDA over een persoonlijke planning van af te leggen bezoeken en hebben per bedrijf historische gegevens van in het verleden uitgevoerde controles. Tijdens het bezoek kunnen knelpunten worden geconstateerd waarover direct afspraken gemaakt worden omtrent de wijze waarop deze worden opgelost en wanneer.

Bij terugkomst op kantoor worden de uitgevoerde controles verzonden naar een centrale database, waar verdere verwerking in een PC applicatie door een coordinator plaatsvindt. De coordinator beschikt hiermee o.a. over uitgebreide rapportagemogelijkheden en ondersteuning bij de (automatische) inplanning van nieuwe bezoeken of hercontroles.   lees verder..

Links vindt u een uitgebreide beschrijving van de oorspronkelijke situatie, bijbehorende complicaties, de gerealiseerde oplossing en een overzicht van kenmerken, technische specificaties en bijzonderheden.

Bekijk de Adobe Acrobat document. Kijk op www.adobe.nl/products/acrobat voor de reader. brochure voor meer informatie.