Yucat - Mobile Business Solutions

De Vos Groep

Kostenreductie & Kwaliteitsverhoging

In plaats van uitbreiding van de hoeveelheid FTE’s om de verwerking van het toenemende aantal registraties en de aansturing van de steeds grotere groep mobiele krachten mogelijk te maken, is het aantal hiervoor benodigde FTE’s gereduceerd. Gegevens zijn meer accuraat doordat de registraties direct digitaal zijn; fouten bij overtypen en onleesbare faxen behoren tot het verleden. Nieuwe planningen zijn meteen beschikbaar in het veld en registraties meteen in de backoffice. De facturatie cyclus is gereduceerd van twee weken naar één dag. De kwaliteitsgegevens zijn bovendien ook direct beschikbaar voor de klanten van De Vos Groep esd-control.