Yucat - Mobile Business Solutions

De Vos Groep

Klantgericht werken

De Vos Groep esd-control kan nu haar klanten tegen lagere kosten een betere, snellere en meer flexibele service bieden. “Niet alleen wij, maar ook onze klanten ervaren dat dit systeem direct toegevoegde waarde voor hen heeft. Meer en meer zijn wij de ‘ogen en oren’ van onze klanten voor hun locaties. Wij hebben inmiddels nieuwe diensten kunnen ontwikkelen doordat we gegevens zo eenvoudig en snel kunnen vastleggen en omzetten tot relevante informatie.” De klantgerichte werkwijze van De Vos Groep verwacht zij ook van haar leveranciers. “Nou ja leverancier, een dergelijke veelomvattend project kun je alleen succesvol afronden als er sprake is van hechte samenwerking. Yucat heeft hierbij onze verwachtingen meer dan waar gemaakt.”