Yucat - Mobile Business Solutions

Visie vanuit ervaring

Een mobiele oplossing verbetert het ambulante werkproces en verweeft deze met de interne bedrijfsprocessen. U wilt snellere en effectievere bedrijfsprocessen waarbij investeringen een snelle terugverdientijd kennen; onze oplossingen realiseren dit voor u.

Bij een mobiele oplossing zijn er uiteraard zijn er directe voordelen voor de mobiele medewerker doordat gegevens direct digitaal zijn en er op elk gewenst moment (data)communicatie tussen mobiele en interne medewerkers mogelijk is. Zij hebben niet alleen de beschikking over actuele relevante informatie, maar ook ondersteuning voor snelle en foutloze invoer, waarbij beslissingen direct op basis van actuele informatie genomen kunnen worden.

Uit de praktijk blijken de voordelen die behaald worden in de back-office minstens zo groot te zijn. Voordelen zoals betere aansturingmogelijkheden van mobiele medewerkers, snellere beschikking over betere gegevens uit het veld, kortere facturatie-cycli en betere management informatie.

Kortom, een daadwerkelijke mobiele oplossing richt zich niet alleen op de mobiele medewerker, maar verbetert het ambulante bedrijfsproces in zijn geheel.

Wij spreken uit ervaring.
Praktijkvoorbeelden vindt u onder referenties.