Yucat - Mobile Business Solutions

Toepassing

Een mobiele oplossing biedt de mogelijkheid om op locatie informatie te raadplegen en gegevens direct digitaal in te voeren. Vanuit de backoffice kan het mobiele proces centraal worden geregisseerd en is er (direct) inzage in de prestaties van het werkproces en de geregistreerde gegevens in het veld.

Voorbeelden van toepassingen en activiteiten die met behulp van onze mobiele oplossingen kunnen worden uitgevoerd zijn:

  • Op locatie raadplegen van informatie, zoals handboeken, protocollen, planningen, klant-, order-, patiënt- en bezoekgegevens.
  • Op locatie registreren van gegevens, zoals urenverantwoording, bedrijfsgegevens, orders, meetgegevens, beantwoording van vragenlijsten en checklists.
  • Buiten kantoor gebruiken van e-mail, agenda, contactpersonen, todo's; geintegreerd met Groupware systemen zoals Exchange.
  • Centraal regisseren van het mobiel proces, bijvoorbeeld aansturen en plannen, directe feedback, beslissingsondersteuning.
  • Rapporteren van prestaties van het mobiele werkproces, zoals (grafische) management informatie, facturatie, week- en maandstaten.

Duidelijke praktijkvoorbeelden vindt u onder referenties.