Yucat - Mobile Business Solutions

Kenmerken

Onze oplossingen kennen een aantal aspecten waarbij gebruiksgemak voor zowel de mobiele medewerkers , de back-office medewerkers en het ICT-beheer centraal staat, en technisch alleen datgene gebruikt wordt wat ook daadwerkelijk vereist is.

De mobiele devices worden voorzien van rich clients, oftewel daadwerkelijke applicaties die met hoge frequentie kunnen synchroniseren of real time toegang hebben tot een back-end. De mobiele medewerker kan altijd blijven doorwerken, ook al bevindt deze zich bijvoorbeeld in een gebouw zonder voldoende mobiele dekking.

Zowel de data, applicaties. gebruikers en devices worden centraal beheerd. Niet alleen worden hiermee de communicatie-, beheers- en onderhoudskosten tot een minimum beperkt, de noodzakelijke beveiliging kan hiermee ook gerealiseerd worden.

Less is more, zeker bij mobiele toepassingen. De mobiele eindgebruiker dient er snel en eenvoudig mee te kunnen werken. Dit betekent dat naast veel aandacht voor gebruiksvriendelijkheid alleen relevante gegevens getoond worden en onnodig functionaliteit op de devices wordt verwijderd of afgeschermd.

Onze oplossingen zijn klantspecifiek en worden zoveel mogelijk geïntegreerd met de bestaande bedrijfs-informatiesystemen. Veelal ontstaan er zoveel nieuwe mogelijkheden in de back-office, dat deze systemen uitgebreid worden of zelfs geheel nieuwe toepassingen ontwikkeld worden.

Onze mobiele oplossingen zijn:

  • Niet perse "always on",
    maar wel "always working"
  • Niet "everything", alleen "the right thing"
    at "the right time"
  • Voldoende beveiliging van device, datacommunicatie en -opslag
  • Beheersbaar, schaalbaar en geïntegreerd
  • Volledig aansluitend bij de specifieke klantsituatie
  • Rendabel en kosteneffectief