Yucat - Mobile Business Solutions

Gedachtsobservatie met PalmTrac

TRAC (Task Recording Analysis on Computer) is een directe observatiemethode om houdingen en activiteiten van personen te registreren. Door middel van deze registratie kan inzicht verkregen worden in belastende factoren voor het bewegingsapparaat indien zich hieraan klachten voordoen.

In samenwerking met het AMC / Coronel Instituut en ErgoCare heeft Yucat PalmTrac ontwikkeld. PalmTRAC is een doorontwikkeling op - en verbetering van een Psion PDA gebaseerd systeem, waarbij registraties direct op een PDA plaatsvinden. Meetvariabelen die het onderzoek definieren worden vooraf via een PC applicatie aangemaakt in een "onderzoeks-library" die vervolgens op een Palm PDA wordt geplaatst. De observaties worden uigevoerd door het "scoren" van activiteiten op de PDA (e.g. lopen, tillen, staan, bukken). Zowel "real-time" als "multi-moment" registraties zijn mogelijk.

De meetgegevens worden na afloop gesynchroniseerd naar de PC applicatie voor verdere verwerking, eenvoudige wiskundige berekeningen, koppeling met bijvoorbeeld hartslagmetingen en export-mogelijkheden naar pakketten zoals SPSS of Excel.

Meer informatie:
AMC / Coronel Instituut
ErgoCare