Yucat - Mobile Business Solutions

Website OBR Gemeente Rotterdam

Vastgoedtaxatie

Samen met het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (Gemeente Rotterdam) is een taxatie-applicatie ontwikkeld. De taxateur krijgt een planning en basisgegevens van te taxeren panden op zijn Palm PDA. Op locatie worden de relevante gegevens ingevoerd aan de hand van een doordachte registratiestructuur. Informatie over de aanwezigheid en de kwaliteit van bijvoorbeeld de vloeren, het sanitair, de elektrische en CV installatie kunnen snel en overzichtelijk ingevoerd worden. Deze gegevens worden bij terugkomst in een centrale database geladen, waarna deze direct verder verwerkt kunnen worden.

De taxatie-applicatie is gerealiseerd bovenop de bestaande IT infrastructuur op basis van het OneBridge platform.

Naast maatwerkoplossingen verzorgt Yucat voor het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam tevens het PDA beheer.
400 PDA gebruikers synchroniseren o.a. hun e-mail, agenda, contactpersonen en notities met Exchange via het OneBridge platform.