Yucat - Mobile Business Solutions

Website OBR Gemeente Rotterdam

Interne bedrijfsgids

Het OnwikkelingsBedrijf Rotterdam (gemeente Rotterdam) printte jaarlijks een papieren interne bedrijfsgids, waarbij van elke medewerker naast de interne contactgegevens, zoals kamernummer en intern telefoonnummer, ook een pasfoto is opgenomen. Organisatiebreed is de Palm PDA reeds ingevoerd ten behoeven van PIM synchronisatie, gebaseerd op het OneBridge platform (voorheen XTND connect). Hierbij is synchronisatie tussen Palms en een Exchange server mogelijk vanaf een aantal centrale punten op de werkvloer.

De 500 PDA gebruikers zijn nu tevens voorzien van een elektronische versie van dit "smoelenboek" waarop alle relevante gegevens van interne medewerkers zichtbaar zijn, inclusief pasfoto. De applicatie is voorzien van uitgebreide zoekfunctionaliteit (o.a. naam, afdeling) en wordt dagelijks voorzien van updates (nieuwe medewerkers, gewijzigde gegevens). Het beheer van de medewerkers en pasfoto's verloopt centraal. Gebruikers hebben de optie om wel/niet van pasfoto's gebruik te maken met het oog op ruimte-besparing op de PDA.

Het elektronische smoelenboek is gerealiseerd bovenop de bestaande IT infrastructuur op basis van het OneBridge platform.

Naast maatwerkoplossingen verzorgt Yucat voor het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam tevens het PDA beheer.
400 PDA gebruikers synchroniseren o.a. hun e-mail, agenda, contactpersonen en notities met Exchange via het OneBridge platform.

PDA met voorbeeld programma