Yucat - Mobile Business Solutions

MobiHealth website

Europees onderzoek binnen MobiHealth

Yucat maakt deel uit van het Europese consortium dat werkt aan het MobiHealth project. Samen met partners zoals Ericsson, Universiteit Twente, HP, CMG, en Philips werken we samen aan het ontwikkelen van innovatieve mobiele toepassingen op het gebied van de gezondheidszorg.

Het MobiHealth systeem biedt de mogelijkheid voor remote monitoring door sensoren te koppelen aan een patient waarbij meetgegevens direct draadloos (GPRS / UMTS) worden verzonden naar een gezondheidsinstelling. Een (Linux) PDA maakt samen met de sensoren onderdeel uit van het Body Area Network (BAN) en fungeert als intelligente relay voor de datatransmissie.

Yucat is o.a. betrokken bij het opstellen van de user-requirements van het systeem, verzorgt de gebruikers handleidingen en levert eerste lijns ondersteuning aan eindgebruikers.

Op het technische gebied ontwikkelt Yucat delen van het realtime datatransmissiesysteem en werkt aan de PDA applicatie.

Het project heeft tot doel om de bruikbaarheid van nieuwe draadloze technieken te toetsen. Meer informatie over het Mobihealth project kunt u vinden op de website van het consortium, www.mobihealth.org.

Bekijk de Adobe Acrobat document. Kijk op www.adobe.nl/products/acrobat voor de reader. MobiHealth brochure voor meer informatie.