Yucat - Mobile Business Solutions

Beveiliging

Het gebruik van mobiele devices en toepassingen introduceert nieuwe veiligheidsaspecten:

PDA toegang / gebruik
Ongeauthoriseerd gebruik van de PDA (bijvoorbeeld bij verlies) kan voorkomen worden door "power-on" passwords, uitschakeling op afstand en toegangs-beveiliging op applicatie-niveau

PDA dataopslag
PDA data, bijvoorbeeld in het veld geregistreerde gegevens of informatie ontvangen van de back-end database, kan beveiligd worden door middel van encryptie. In geval van verlies is de (gevoelige) informatie niet toegankelijk voor derden.

Communicatie / end-to-end security
De datauitwisseling tussen PDA en back-end kan op verschillende manieren plaatsvinden, waaronder draadloos, waarvoor adequate veiligheidsmechanismen toegepast dienen te worden; end-to-end security met onder andere het gebruik van VPN, SSL, RSA encryptie in combinatie met server-key, N-tier username / password combinatie voor server / database toegang.