Yucat - Mobile Business Solutions

Expertise

De ontwikkeling van een mobiele oplossing brengt een aantal uitdagingen met zich mee waarvoor specifieke expertise vereist is.

  • gebruik op afstand
  • doeltreffende applicaties
  • goede beheersbaarheid van informatieuitwisseling
  • integratie van diverse devices in bestaande of nieuwe IT systemen

Het overzicht links beschrijft onze expertise en (technologische) kennis, onderverdeeld in afzonderlijke elementen en aspecten die behoren bij elke mobiele oplossing.

Op basis van onze ervaring en expertise gaan wij tevens uit van een aantal kenmerken bij het realiseren van onze mobiele oplossingen.